AG8 | 官网

网站首页 > 电生理新药筛选 > 组织水平 > 兔浦肯野纤维动作电位

  兔浦肯野纤维动作电位检测

  药物对家兔浦肯野纤维动作电位的作用

  1. 详细信息

  药物对家兔浦肯野纤维动作电位的作用

    

                                                   blob.png 

                                     blob.png       blob.png

  Powered by yikexue 5.3.12 ©2008-2019 www.yikexue.com